česká FARMA s.r.o.
Historie řeznictví sahá do roku 1873, kdy byl založen cech řezníků a začala ve Vysokém Mýtě  tradice porážky zvířat a výroby tradičních uzenářských výrobků. V roce 1923 byly postaveny jatky na okraji Vysokého Mýta a začala se porážet zvířata od místních farmářů. V období od roku 1923 do roku 1997 zde probíhala řeznická činnost, na kterou navázali zakladatelé společnosti TORO VM a.s.. Tuto činnost i nadále provozovali ve stávajících prostorách budovy jatek, které byly celkově zrekonstruovány tak, aby provozy odpovídaly přísným evropským předpisům. V roce 2002 došlo k rozšíření jatečné činnosti o masnou výrobu nákupem provozovny v Choceňské ulici 90 ve Vysokém Mýtě. Vybudovala se nová masná výroba, která navázala na tradiční místní receptury uzenářských výrobků a specialit. Zakladatelé společnosti TORO VM a.s. dále provozují zemědělskou činnost, chov vepřů a rostlinnou výrobu. Maso pro masnou výrobu je převážně z těchto chovů a chovů okolních farmářů. Více o firmě na www.torovm.cz. Na počátku 90. let byla také založena firma Miloš Karlík, která se začala zabývat distribucí a prodejem uzenářských výrobků. Této společnosti se podařilo vytvořit velmi kvalitní obchodní síť po celé ČR a postupně začala budovat rozvoz chlazených potravin s možností distribuovat zboží všem zákazníkům, kteří si přáli zavést zboží rychle a s kvalitním servisem. V roce 1999 se firma Miloš Karlík transformovala z fyzické osoby na osobu právnickou a vznikla společnost M.KARLÍK  distribuce s.r.o., která pokračuje v kvalitní distribuci chlazených potravin. Více o firmě www.karlik-distribuce.cz. Vstupem do EU došlo k otevření trhu a tím i změně ekonomických podmínek pro malé výrobce a i distributory v jejich neprospěch. Na druhé straně je zde narůstající poptávka po kvalitních regionálních potravinách. Pro zachování místní kvalitní výroby a využití vybudované distribuce se rozhodly společnosti TORO VM a.s. a společnost M.KARLÍK-distribuce s.r.o. založit v roce 2013  společnost česká FARMA s.r.o., která se přihlásila do sdružení ČESKÁ FARMA a byla ji propůjčena značka české FARMY více informací na www.ceska-farma.cz. Tato nová firma pokračuje v uzenářské tradici ve Vysokém Mýtě a vyrábí kvalitní uzenářské výrobky a speciality s důrazem na vysoký obsah masa. Tyto výrobky na trhu se prodávají pod etiketou Farmářské uzeniny. V této řadě výrobků je zabezpečen vysoký obsah masa a celá řada těchto výrobku se prodává jako bezlepkové. Předností u této výroby není jen vysoká kvalita, ale i vyšší čerstvost, kratší cesta od výroby ke spotřebiteli, a tím i větší chutnost. Proto firma M.KARLÍK - distribuce s.r.o. nabízí i možnost závozu těchto výrobků ambulantním prodejem, kde je velmi krátká cesta ke konečnému zákazníkovi.

2012 © Česká farma  |  všechna práva vyhrazena